دانلود گزارش کارآموزی درموسسه فنی

دانلود گزارش کارآموزی درموسسه فنی
دانلود گزارش کارآموزی درموسسه فنی

دانلود-گزارش-کارآموزی-درموسسه-فنی

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب

چکیده      ۴

مقدمه      ۵

تاریخچه      ۸

 ارکان وتشکیلات      ۱۰

بخش های اسا سی کمیته امداد      ۱۰

اهداف و وظایف      ۱۰

منابع مالی       ۱۱

تشکیلات وسازماندهی      ۱۱

ساختار کلان تشکیلاتی      ۱۳

گزارش های هفته ای      ۱۴

گزارش های ماهانه      ۲۲

فرم وضعیت بکارگیری کار آموز در محل کارآموزی     ۲۴

فرم نظر خواهی درباره محیط کار آموزی     ۲۵

فرم وضعیت کار آموزی       ۲۷

گزارش قسمت های کار شده بسته نرم افزار office     ۲۹

مقدمه از نرم افزارها       ۲۸

 آشنایی با Power Point       ۲۹

Presentation (نمایش)     ۲۹

روش فعال شدن Start up     ۲۹

 Contact

Wizard Auto     ۲۹

Design Template     ۳۰

Blank Presentation  ۳۰

نماهایPower Point  ۳۰

آشنایی با چند اصطلاح در Power Point  ۳۳

تنظیمات لازم برای بهینه کردن نحوه نمایش Tools/Option/View  ۳۳

طراحی با استفاده از Apply Design  ۳۵

اضافه کردن توضیحات به یک اسلاید  ۳۶

آشنایی با پنجره New slideو معرفی چند Layout   ۳۶

ادامه معرفی Layout   ۳۷

استفاده Masterو ضرورت استفاده از آن  ۳۸

گروه بندی اشیا داخل اسلاید  ۴۰

شماره گزاری اسلاید ها   ۴۱

اجرایی کردن یک فایل در Power Point  ۴۱

Setup Show  ۴۲

 

Unit ‘ Ese Loop   ۴۲

 

Show Without Narration  ۴۲

Without Animation Show   ۴۳

  Show Scrollbar   ۴۳

Custom Show   ۴۳

Slide Transition  ۴۳

Rehearse Timing  ۴۴

 Repeat   ۴۴

CustomAnimation  ۴۴

آشنایی با اکسل  ۴۶

مقدمه   ۴۶

تعریف صفحه گسترده  ۴۶

ورود به محیط اکسل   ۴۶

اجرای پنجره اکسل   ۴۷

اصطلاحات صفحه گسترده اکسل   ۴۸

کار با پوشه ها در اکسل  ۴۹

Save as  ۵۰

ذخیره کرده book با فرمت مناسب برای صفحات وب   ۵۱

بستن محیط اکسل   ۵۲

اطلاعات در اکسل   ۵۲

برخورد اکسل با اعداد   ۵۳

فرمول نویسی   ۵۴

نسخه برداری و انتقال سلولها   ۵۶

استفاده از find   ۵۷

استفاده از replace   ۵۸

آدرس دهی   ۵۹

آماده سازی کاربرگها برای چاپ   ۶۰

Heather tab   ۶۱

Sheat tab   ۶۲

چاپ کاربرگ ها   ۶۳

آشنایی با Word  ۶۴

 اشنایی با محیط کار واجزای ان    ۶۵

Title bar       ۶۵

Menu bar       ۶۵

Tool bar       ۶۶

Scroll bar       ۶۶

Status bar       ۶۷

اشنایی باaccess       ۶۷

مقدمه      ۶۷

اصول کار      ۶۷

تعاریف واصطلاحات      ۶۸

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی    ۶۹

Table      ۶۹

قواعد نام گذاری فیلد ها      ۷۱

معرفی پنجره ها Data base    ۷۱

Data type      ۷۲

انواع عملگر ها      ۷۴

 اصول کار با رابطه ها وفیلد ها       ۷۴

 ارتباط بین جدول ها       ۷۵

جستجو رکوردها      ۷۸

 Query      ۷۹

 ایجادquery      ۸۱

 شناسایی اصول انجام عملیات      ۸۱

 نحوه شرط گذاری بر اساس نوع فیلد    ۸۲

 فرم      ۸۳

 فرم وچگونگی نمایش      ۸۳

 روش های مختلف ایجاد فرم       ۸۳

 شناسایی اصول کار با جعبه ابزار    ۸۶

 معرفی وشناسایی ابزار tool box     ۸۶

 شناسایی اصول تغییر اندازه      ۹۲

 شناسایی اصول انتخاب وجایگزینی گروهی از کنترل ها    ۹۳

شناسایی اصول تغییر چارچوب ورنگ یک کنترل     ۹۳

افزودن یک تصویر به فرم      ۹۳

توانایی کار با گزارشات      ۹۳

شناسایی اصول کار با گزارشات      ۹۴

اضافه کردن تاریخ و زمان       ۹۶

شناسایی و ساخت گزارشات پیشرفته     ۹۷

مقدمه :

 

از آنجايكه دربين علوم معاصر ،علم كامپيوتر (انفورماتيك)جزء جديدترين علوم ودانشها است ،در نتيجه به لحاظ كتب مرجع وجامع وكافي بويژه در زبان فارسي در ميان متقاضيان خود اظهار عجز مي نمايد .

افزون بر اين ،دانش كامپيوتر بنا به اقتضاي جوانبش ،در حال پيمودن بحران هاي اوليه ميسر است .لذا ،انتظاري غير از تحولات وتلاطمات روزانه در زمينه نشر كتب،نشريات متعدد ونرم افزارهاي گوناگون در زمينه هاي مختلف كامپيوتر نمي توان داشت.

اما هر كدام از موارد فوق (نشر كتاب ،نشريات متعددونرم افزارهاي گوناگون)نيز به نوبه خود دوران جواني راطي ميكنند وبعنوان مرجعي جامع وكامل وقابل اتكاءمحسوب نمي شوند.

حال طبيعي است ره پويان اين علم كه خود نيز اغلب در اول مسير هستند،دوران شتاب را طي نمايند و باديد جوان وبهت زده خود باعث شوند تا دانش آموختگان برخي علوم ديگر كه در حال سكون وركوردبسر ميبرند واحيانا'كار آمد نيستند ويا بدليل اشباع جامعه از آنان  دچار اضطراب وتلاطم شده آب را گل آلود ببينند وبه ناچارجامه اين علم جديد (كامپيوتر)را به ناحق  وبدور از چشم تيزبين متوليان واقعي واصلي آن به تن كشيده واين دانش جوان كه مي رودتا جهان بشريت از جمله تمامي علوم ديگر رامتحول سازد ،راپله ترقي اقتصادي خود ساخته وبدون هيچ گونه دغدغه ازآيتده وسرنوشت آن  درجامعه مشغول تجارت از طريق آن هستند.

اميد است رشد جامعه اسلامي در ميهن عزيزمان به مرحله ايي برسد كه هر صاحب علم ودانش پژوهي در جهت تخصص خويش گام بردارد .

بدين معني كه تحصيل كردگان رشته هاي مديريت در جهت مديريت،متخصصين رشته هاي صنايع وبرق.... نيز در جهت رفع نيازمنديهاي جامعه نسبت به تخصصشان طي طريق نمايند.

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت

( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 100

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل