بررسی رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)

بررسی رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)
بررسی رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)

بررسی-رابطه-بکارگیری-اتوماسیون-اداری-بابهبودعملکردکارکنان-کمیته-امدادامام-خمینی(ره)

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره) از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 179 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
ارتباطات سازمانی،همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ها به وجود آمد.طی سالهای اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری، کشور ما را فرا گرفته است، و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی به بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند. وحاضرند مبالغ کلانی را در جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند. اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار داده و باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده می شود.این پژوهش در زمینه بررسی رابطه سیستم های اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان می باشد. روش تحقیق انجام شده بر اساس هدف کاربری و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -همبستگی از شاخه میدانی است.به این منظور سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام به عنوان واحد نمونه انتخاب گردید، وجامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان کمیته امداد در نظرگرفته شد، که با استفاده از روش کوکران 70 نفرازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردید، پس ازتوزیع 75/0ازپرسشنامه هابرگشت داده شد، که بر اساس نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارspss بر وجودرابطه بسیار بالا بین استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبودعملکردکارکنان دلالت دارد.

1مقدمه
 درشرایط دائم درحال تغییرمانیز باید تغییرنماییم.وگر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییرخواهیم پرداخت.(دکتر نوردال، 2002).
فناوری درقرن بیست ویکم نقش حیاتی ایفاخواهدکرد (الینسون ،2002،ص307 ) به طوری که اکثرسازمان هامجبور به استفاده ازیکی از انواع تکنولوژی به عنوان راهی برای نوسازی قابلیت تولید وافزایش رقابت پذیری و انعطاف پذیریشان خواهندشد.(سالانوا ودیگران،2004،ص43-42).
پایه واساس ایجادموضوعات مختلف برمبنای سرعت انتقال داده ها ازجایی به جای دیگروامکان دسترسی سریع وآسان به داده ها پایه ریزی می شوند.لذاخودموضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده واز اهمیت ویژه ای برخورداراست. وچون بخش مهمی از ارتباطات هرسازمان را، مکاتبات آن سازمان تشکیل می دهد، لذااهمیت این موضوع در مکاتبات سازمان نیز خود را نشان می دهد.
داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط، بهنگام، تسریع در امور، افزایش دقت و صرفه جویی در زمان جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهدگرفت.در این برنامه زمانی، یک مدیرکارآمدبدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خودقادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست..
سیستم اتومایسیون اداری تاثیر بسزایی در صحت، دقت، اقتصادی بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه ستادی داشته و عملکرد کارکنان را بهبود می بخشد. در این تحقیق ارکان سیستم اتوماسیون اداری ازقبیل اینترنت، اینترانت، تلفن های داخلی ورابطه شان بابهبودعملکرد کارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی (ره) استان ایلام مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب
صفحه
چکیده2
                                         فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه3
2-1بیان مساله4
3-1مدل تحلیلی تحقیق5
4-1اهمیت و ضرورت تحقیق6
5-1علت انتخاب موضوع7
6-1اهداف تحقیق8
7-1سوالات تحقیق9
8-1متغیرهای تحقیق10
9-1فرضیه های تحقیق11
10-1چارچوب نظری تحقیق12
11-1قلمرو تحقیق13
12-1تعاریف مفهومی15
13-1تعاریف عملیاتی18
                                 فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
مقدمه21
بخش اول اتومایسیون اداری
1-1-2اتومایسیون اداری23
2-1-2اطلاعات24
3-1-2عصراطلاعات25
4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی26
5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت26
6-1-2فناوری اطلاعات27
7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان28
8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی29
9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه31
10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری32
11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری33
12-1-2اینترنت 37
13-1-2تاریخچه اینترنت38
14-1-2شکل گیری اینترنت38
15-1-2اینترانت39
16-1-2تلفن داخلی 40
17-1-2اکسترانت41
18-1-2ایمیل41
19-1-2مودم42
20-1-2خدمات انتقال فایل42
21-1-2دورنگار(فکس42
22-1-2اپراتورها43
23-1-2سیستم43
24-1-2نظریه سیستمی44
25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی44
بخش دوم: بهبودعملکرد
1-2-2مقدمه47
2-2-2عملکرد48
3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی49
4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان51
5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان52
6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش باعملکرد55
7-2-2ارزیابی عملکرد56
<font size='
لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل