شیپ فایل رده های خاک استان یزد

شیپ فایل رده های خاک استان یزد
شیپ فایل رده های خاک استان یزد

شیپ-فایل-رده-های-خاک-استان-یزد

از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می شوند. که در انتهای نام تمامی آن ها عبارت'سل'sol  وجود دارد که از کلمه لاتین'solum'  به معنای خاک یا زمین مشتق شده است. نام اغلب رده های خاک نیز ریشه در یک خصوصیت مهم آن ها دارد.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل