تحقیق آشکار ساز (Detectors)

تحقیق آشکار ساز (Detectors)
تحقیق آشکار ساز (Detectors)

تحقیق-آشکار-ساز-(detectors)بخشی از متن:
در آشکار ساز تهییجی، تبدیل پرتو ایکس به جریان الکتریکی، در دو مرحله انجام می‌ گیرد. در مرحله نخست، پرتو ایکس به پرتوی با طول موج بزرگ‌ تر تبدیل می‌ شود و در مرحله دوم، پرتو جدید در یک قسمت فوتون افزا به جریان الکتریکی تبدیل خواهد شد. پرتو ایکس ورودی، پس از عبور از پنجره برلیومی، به بلوری از جنس یدید سدیم که با عنصر تالیم آلاییده شده است، برخورد می‌ کند و در اثر این برخورد، پرتوی با طول موج گستره مرئی امواج الکترو مغناطیس پدید می‌ آید که شدت آن متناسب با انرژی پرتو ورودی است.
این پکیج شامل 2  فایل word  میباشد.

در زیر به بخشی از سرفصلها اشاره شده است:
انواع طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس
آنالیز تفکیک طول موج WDS
آنالیز تفکیک انرژی EDS
مقایسه روش های EDS و WDS
آشکارسازی با فیلم عکاسی
 آشکارساز گازی
آشکارسازی تهییجی
 آشکارساز نیم رسانا

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل