گزارش ازمایش فیزیک خاک

گزارش ازمایش فیزیک خاک
گزارش ازمایش فیزیک خاک

گزارش-ازمایش-فیزیک-خاک

توضیحات:

گزارش ازمایش فیزیک خاک به تعداد 5 عدد

 

مقدمه :

 بافت خاک عبارت است از مقدار نسبی یا فراوانی شن سیلت و رس در یک خاک. بافت خاک ویژگی غالب هر کدام از سه ذره را نشان میدهد. رس با درصد کمتر ویژگی بیشتری از خود نشان میدهد و سیلت درصد کمتری نیاز است.

 

 

فهرست مطالب:

آزمایش روش های تعیین کلاس بافت خاک

آزمایش اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری خاک

آزمایش اندازه گیری نفوذ آب به خاک

آزمایش شاخص های استحکام خاک

آزمایش اندازه گیری رطوبت خاک با دستگاه TDR

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل